10 Dagen van Gebed

Welkom bij de tien dagen van gebed 2023! Wij geloven dat gebed de geboorteplaats is van opwekking. God
heeft de afgelopen jaren zoveel wonderen verricht toen we hem samen zochten in gebed en vasten. De heilige
geest heeft gezorgd voor bekeringen, hernieuwde passie voor evangelisatie, herlevende kerken en genezen
relaties.
Roept Gods stem u tot opwekking? De bijbel staat vol beloften voor u: