De betekenis van de naam

E Oasis

De woestijn wordt vergeleken met de wereld met al zijn strijd, pijn en problemen. Lopend in de woestijn is de reiziger op zoek naar de bron van water, kracht en rust, De Oásis, om daarna op kracht te komen om de reis voort te kunnen zetten. De Oásis wordt vergeleken met Jezus, die de bron is van geestelijk dorst lessen, kracht vinden en rust om de reis weer voort te kunnen zetten. Hij voorziet ons van Levend Water, om geen dorst meer te krijgen. Bij Hem krijgen we weer rust en bouwen we kracht op om weer door te gaan in het leven.

Het ontstaan

Oorsprong E Oasis

Alivio Delft had een celgroep in Rotterdam Zuid. Deze groep is gegroeid en het was noodzakelijk om te splitsen. De groep is gesplitst in twee celgroepen te weten celgroep Rotterdam en celgroep Schiedam. Tijdens een vergadering met deze twee celgroepen is de vraag naar voren gekomen waarom wij geen churchplant in Schiedam gaan beginnen.

Gezien er veel Antillianen in Schiedam wonen is het goed om deze groep te bereiken en het Eeuwig boodschap met ze te delen.

In mei van het jaar 2012 zijn een drietal personen bij elkaar gekomen om dit idee meer vorm te geven en om een stappenplan op te stellen. In dezelfde maand is de leider van de persoonlijke bediening benaderd, daarna is dit plan gepresenteerd binnen de ouderlingen vergadering.

Als groep hebben we voor dit plan gebeden om God’s leiding te vragen. En God heeft ons gewezen dat we dit plan moeten voortzetten.

In september 2012 is dit plan aan het kerkbestuur van Alivio Delft gepresenteerd en op 25 september 2012 zijn we van start gegaan met onze eerste sociale activiteit in Schiedam. Dit was een succes en gaf ons de bevestiging om door te gaan. De eerste sabbatdienst was op 25 mei 2013. We hebben onze churchplant de naam “E Oásis” gegeven.

Tegenwoordig worden onze bijeenkomsten gehouden van 11.00 tot 14.00 te Reigerlaan 47a, 3136JJ Vlaardingen.

Normen en Waarden

E Oasis

We willen het eeuwig Evangelie brengen op basis van de volgende principes:

  • liefde
  • wederzijdse respect
  • persoonlijk niveau
  • zonder eigen belang

Liefde: Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten ook jullie elkaar liefhebben. Johannes 13:34 en 35.Als er liefde onder jullie heerst, zal iedereen kunnen zien dat je mijn leerlingen bent. Als E Oasis delen wij de liefde die we van Jezus hebben ontvangen met ons medemens.

Wederijdse respect: We laten de mensen met wie wij in contact komen in hun waarde. We willen geen indruk creëren dat we beter zijn dan hun door hun levensstijl te beoordelen maar naarmate ons band met die mensen hechter wordt leren wij hun onze waarden en normen en geven hun de ruimte om te veranderen. We tonen respect en verwachten respect terug.

Persoonlijk niveau: We maken persoonlijk contact. Dit leidt tot de fase van kennismaking en daarna laat je die persoon zich op zijn gemak voelen. Je onderhoudt deze contacten totdat ze hechter worden. Ze worden deel van de groep en horen erbij.

Zonder eigen belang: Alles wat we doen is niet om ons eigen belang te behartigen maar om te voorzien in de noden van de ander. De liefde van Jezus dwingt ons.